onsdag 14 maj 2008

Fixa smb-montering i fstab efter uppgradering till 8.04

Efter att jag uppgraderat min ubuntu installation till version 8.04 fick jag behörighetsproblem med min smbfs-mount i fstab. Jag löste problemet så här:

Gammal rad:
//ip/utdelning    /mountmapp  
smbfs username=guest,password=,dmask=777,fmask=777 0 0

Ny rad:
//ip/utdelning    /mountmapp   
cifs username=guest,password=,dir_mode=0777,file_mode=0777,noperm 0 0

Alltså bytte jag från smbfs till CIFS (vilket ubuntu verkade använda även om jag skrev smbfs) och därmed var jag tvungen att byta dmask/fmask till dir_mode/file_mode.
Flaggan "noperm" talar om att klienten inte ska utföra någon rättighetskontroll. Detta kan innebära en säkerhetsrisk då det innebär att samtliga användare på den lokala datorn kan komma åt samba-utdelningarna som är monterade men löste mina rättighetsbekymmer på ett smidigt sätt.

Inga kommentarer: