fredag 23 mars 2007

Installera fglrx ATI-driver för Linux

Här finner du en perfekt guide för hur du installerar den just nu bästa ATI-drivern för Linux. Du kan även läsa dig till hur du aktiverar tv-out, använder dubbla bildskärmar mm.

http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Edgy_Installation_Guide

måndag 5 mars 2007

Installera Beryl i Ubuntu & Kubuntu

Vill du bli imponerad av häftiga 3D-effekter som 4 skrivbord runt en roterbar kub är det dags att installera Beryl.

1. Börja med att uppdatera systemet genom att öppna en konsol/terminal och skriv:
sudo aptitude update
sudo aptitude dist-upgrade
2. Öppna repositories-filen...
sudo gedit /etc/apt/sources.list

6. och infoga dessa rader i slutet av filen

##BERYL SVN REPOSITORIES
deb http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
deb-src http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
3. Importera gpg-nyckeln för beryl
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
4. Uppdatera systemet på nytt
sudo aptitude update
5. Installera beryl-paketen
sudo apt-get install xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 beryl \
beryl-core beryl-manager beryl-plugins beryl-plugins-data beryl-settings emerald \
emerald-themes
6. Autostarta Beryl vid inlogg
Gnome:
System > Preferences > Sessions > Startup Programs > Add
beryl-manager
KDE:
sudo kate /home/user/.kde/Autostart/beryl
infoga:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Exec=beryl-manager
GenericName[en_US]=
StartupNotify=false
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
X-KDE-autostart-after=kdesktop

7. För att Beryls fönsterhanterare ska autostarta i KDE
måste du avaktivera grafiska effekter.


Kör kcontrol (Alt+F2)
> Utseende och teman > Stil > Effekter