Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2007

Samba-server

Vill du dela filer från din linux-server till andra datrer i hemnätverket? Då är samba lösningen. I mitt exempel använder jag en dator som filserver. Den är dessutom router (DHCP, DNS, internetdelare) till resten av nätverket. 1. Installera Samba: sudo apt-get install samba smbfs 2. Gör inställningar för alla dina utdelningar (mappar): gksudo gedit /etc/samba/smb.conf och klistra in följande: [global] wins support = no security = share username map = /etc/samba/smbusers workgroup = WORKGROUP interfaces = lo eth1 #de nätverkskort som utdelningen ska användas på bind interfaces only = true guest account = "system username" #använd samma användare som du loggar in på servern med [namn] #namnet du vill använda på utdelningen path = /media/hda #den mapp du vill dela ut comment = Utdelade filer writable = yes #gör den skrivbar för de andra datorerna read only = no guest ok = yes #du slipper ange lösenord från de andra datorerna guest only = yes guest account = "s