torsdag 11 oktober 2007

Samba-server

Vill du dela filer från din linux-server till andra datrer i hemnätverket?
Då är samba lösningen.

I mitt exempel använder jag en dator som filserver. Den är dessutom router (DHCP, DNS, internetdelare) till resten av nätverket.

1. Installera Samba:
sudo apt-get install samba smbfs
2. Gör inställningar för alla dina utdelningar (mappar):
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf

och klistra in följande:

[global]
wins support = no
security = share
username map = /etc/samba/smbusers
workgroup = WORKGROUP
interfaces = lo eth1 #de nätverkskort som utdelningen ska användas på
bind interfaces only = true
guest account = "system username" #använd samma användare som du loggar in på servern med

[namn] #namnet du vill använda på utdelningen
path = /media/hda #den mapp du vill dela ut
comment = Utdelade filer
writable = yes #gör den skrivbar för de andra datorerna
read only = no
guest ok = yes #du slipper ange lösenord från de andra datorerna
guest only = yes
guest account = "system username"
browsable = yes
3. Ange användarnamn för samba
gksudo gedit /etc/samba/smbusers

klistra in:

root = administrator
nobody = "system username"
"system username" = "system username"
Nu ska allting fungera!
Innan du testar startar du om samba-servern
sudo /etc/init.d/samba restart