fredag 9 juli 2010

Användarkontot blir låst i Windows-domänen

Råkar en användare i domänen ut för att kontot blir låst titt som tätt, trots att han inte matat in fel lösenord flera gånger på raken? Det kan bero på att klientdatorn har cachat ett gammalt lösenord!

Gör så här:
  1. Öppna "Kör" från startmenyn eller genom snabbkommandot windows-knappen + R
  2. Mata in följande rad
    rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr
  3. Tryck Enter
  4. I fönstret som öppnas visas en lista med ett konto sparat. Ta bort det!
  5. Du är klar!

onsdag 30 juni 2010

LAMP-installation

Installera Apache2, MySQL och PHP i Ubuntu.

Installera MySQL
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Mata in ett lösenord för root-kontot när du ombeds.

Installera Apache 2
sudo apt-get install apache2
Om du nu surfar till din ip-adress ska du se en sida som talar om att Apache fungerar. Ange sen var du vill ha webbserverns dokumentrot i denna fil:
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Installera php5
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
När detta är klart återstår enbart att starta om apache
sudo service apache2 restart

fredag 14 maj 2010

Installera BankID på fil i 64-bitars Ubuntu

Börja med att installera NexusPersonal som vanligt för linux. Följ sen guiden här: http://ubuntu-se.org/wiki/NexusPersonal#Installation_p.C3.A5_64-bitarssystem