fredag 9 juli 2010

Användarkontot blir låst i Windows-domänen

Råkar en användare i domänen ut för att kontot blir låst titt som tätt, trots att han inte matat in fel lösenord flera gånger på raken? Det kan bero på att klientdatorn har cachat ett gammalt lösenord!

Gör så här:
  1. Öppna "Kör" från startmenyn eller genom snabbkommandot windows-knappen + R
  2. Mata in följande rad
    rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr
  3. Tryck Enter
  4. I fönstret som öppnas visas en lista med ett konto sparat. Ta bort det!
  5. Du är klar!

onsdag 30 juni 2010

LAMP-installation

Installera Apache2, MySQL och PHP i Ubuntu.

Installera MySQL
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Mata in ett lösenord för root-kontot när du ombeds.

Installera Apache 2
sudo apt-get install apache2
Om du nu surfar till din ip-adress ska du se en sida som talar om att Apache fungerar. Ange sen var du vill ha webbserverns dokumentrot i denna fil:
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Installera php5
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
När detta är klart återstår enbart att starta om apache
sudo service apache2 restart

fredag 14 maj 2010

Installera BankID på fil i 64-bitars Ubuntu

Börja med att installera NexusPersonal som vanligt för linux. Följ sen guiden här: http://ubuntu-se.org/wiki/NexusPersonal#Installation_p.C3.A5_64-bitarssystem

tisdag 22 december 2009

Inaktivera datorns on/off-knapp

I Ubuntu finner du under System/Inställningar/Strömhantering ett par alternativ för vad du vill att systemet ska göra när du trycker på datorns on/off-knapp (power button). Här återfinns dock inte alternativet "Gör ingenting". Om du, som jag, önskar att inget ska hända när någon trycker på knappen så gör du så här:

- Öppna en terminal och skriv:
gconf-editor

under apps/gnome-power-manager/buttons hittar du Power. Klicka på fältet bakom Power och skriv "nothing".

Nu fungerar det som önskat!

fredag 6 november 2009

Samba mount script

Först måste du installera filsystemet som ska användas för monteringen:

sudo apt-get install smbfs

Skapa sen en mapp att montera nätverksutdelningen i:

mkdir mappnamn

Nu är det bara att montera nätverksutdelningen i mappen:

sudo mount -t cifs //server/utdelning /monteringspunkt

Om du behöver ange ett användarnamn och lösenord för att nå utdelningen skriver du:

sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=MyUsername,password=MyPassword /monteringspunkt

Om du vill logga in anonymt via ett gästkonto skriver du:

sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt

För att slippa skriva in denna rad för varje utdelning vi vill montera varje gång vi har startat om datorn vill vi gärna skriva in det i ett script där vi definierar samtliga utdelningar vi vill montera och som vi, om vi vill, kan köra automatiskt vid varje inloggning.

Vi börjar med att skriva ett script:

#!/bin/bash
# this script mount smb shares on jimmys server
echo "Mounting: Utdelning..."
sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt
echo "All mounts are done"

Spara scriptet med filändelsen .sh och gör det körbart:

chmod +x filnamn.sh

Nu kan du köra scriptet med något av följande kommandon:

./filnamn.sh
eller
sh filnamn.sh

När detta script körs kommer du att förfrågas om sudo-lösenordet en gång för varje montering. Ett sätt att undvika det är att ta bort sudo från scriptet och köra hela scriptet som sudo:

sudo ./filnamn.sh
eller
sudo sh filnamn.sh

Om du vill slippa ange sudo-lösenordet (som krävs för att köra kommandot mount) och inte vill köra skriptet som sudo kan du tala om för systemet att just de mount-kommandona som ligger i scriptet kan utföras av din användare genom att lägga till följande rad i sudoers-filen:

användare ALL=NOPASSWD:/bin/mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt