tisdag 22 april 2008

Ta reda på temperaturer och fläkthastigheter i Ubuntu

För att ta read på hur varma komponenterna i din dator är och hur snabbt fläktarna snurrar gör du såhär:
Öppna en terminal och skriv:
sudo apt-get install lm-sensors

sudo gedit mkdev.sh
I det tomma dokument som öppnas klistrar du in:
#!/bin/bash

# Here you can set several defaults.

# The number of devices to create (max: 256)
NUMBER=32

# The owner and group of the devices
OUSER=root
OGROUP=root
# The mode of the devices
MODE=600

# This script doesn't need to be run if devfs is used
if [ -r /proc/mounts ] ; then
if grep -q "/dev devfs" /proc/mounts ; then
echo "You do not need to run this script as your system uses devfs."
exit;
fi
fi

i=0;

while [ $i -lt $NUMBER ] ; do
echo /dev/i2c-$i
mknod -m $MODE /dev/i2c-$i c 89 $i || exit
chown "$OUSER:$OGROUP" /dev/i2c-$i || exit
i=$[$i + 1]
done
#end of file
Sen klickar du spara och stänger fönstret.
I terminalen skriver du sen:
sudo chmod +x mkdev.sh  #gör filen exekverbar
sudo ./mkdev.sh #kör filen
sudo sensors-detect  #Detekterar sensorer - svara ja (y) på alla frågor!

sudo /etc/init.d/module-init-tools #Laddar manuella moduler
sudo sensors -s #Laddar in modulerna i kernellen

sudo sensors #Visar utdata