Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2008

Ta reda på temperaturer och fläkthastigheter i Ubuntu

För att ta read på hur varma komponenterna i din dator är och hur snabbt fläktarna snurrar gör du såhär: Öppna en terminal och skriv: sudo apt-get install lm-sensors sudo gedit mkdev.sh I det tomma dokument som öppnas klistrar du in: #!/bin/bash # Here you can set several defaults. # The number of devices to create (max: 256) NUMBER=32 # The owner and group of the devices OUSER=root OGROUP=root # The mode of the devices MODE=600 # This script doesn't need to be run if devfs is used if [ -r /proc/mounts ] ; then if grep -q "/dev devfs" /proc/mounts ; then echo "You do not need to run this script as your system uses devfs." exit; fi fi i=0; while [ $i -lt $NUMBER ] ; do echo /dev/i2c-$i mknod -m $MODE /dev/i2c-$i c 89 $i || exit chown "$OUSER:$OGROUP" /dev/i2c-$i || exit i=$[$i + 1] done #end of file Sen klickar du spara och stänger fönstret. I terminalen skriver du sen: sudo chmod +x mkdev.sh #gör filen exekverbar sudo ./mkdev.sh #kör filen sudo sens