Fortsätt till huvudinnehåll

Samba mount script

Först måste du installera filsystemet som ska användas för monteringen:

sudo apt-get install smbfs

Skapa sen en mapp att montera nätverksutdelningen i:

mkdir mappnamn

Nu är det bara att montera nätverksutdelningen i mappen:

sudo mount -t cifs //server/utdelning /monteringspunkt

Om du behöver ange ett användarnamn och lösenord för att nå utdelningen skriver du:

sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=MyUsername,password=MyPassword /monteringspunkt

Om du vill logga in anonymt via ett gästkonto skriver du:

sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt

För att slippa skriva in denna rad för varje utdelning vi vill montera varje gång vi har startat om datorn vill vi gärna skriva in det i ett script där vi definierar samtliga utdelningar vi vill montera och som vi, om vi vill, kan köra automatiskt vid varje inloggning.

Vi börjar med att skriva ett script:

#!/bin/bash
# this script mount smb shares on jimmys server
echo "Mounting: Utdelning..."
sudo mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt
echo "All mounts are done"

Spara scriptet med filändelsen .sh och gör det körbart:

chmod +x filnamn.sh

Nu kan du köra scriptet med något av följande kommandon:

./filnamn.sh
eller
sh filnamn.sh

När detta script körs kommer du att förfrågas om sudo-lösenordet en gång för varje montering. Ett sätt att undvika det är att ta bort sudo från scriptet och köra hela scriptet som sudo:

sudo ./filnamn.sh
eller
sudo sh filnamn.sh

Om du vill slippa ange sudo-lösenordet (som krävs för att köra kommandot mount) och inte vill köra skriptet som sudo kan du tala om för systemet att just de mount-kommandona som ligger i scriptet kan utföras av din användare genom att lägga till följande rad i sudoers-filen:

användare ALL=NOPASSWD:/bin/mount -t cifs //server/utdelning -o username=anonymous,guest /monteringspunkt

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är Ubuntu?

Ubuntu är en helt gratis linux-distribution baserad på Debian och GNOME men innehåller en hel del extra för att göra det lättare för användaren. Det släpps nya versioner var sjätte månad och man har ett tydligt fokus användaren och användarvänlighet. Du kan välja att tanka hem eller skicka efter en gratis installtionsskiva när som helst och installationen går på ett kick. När systemet väl är igång kan du med några få knapptryck installera extra programvara, installera nya teman och justera ditt operativsystem så att du får det precis som du vill ha det. Vill du läsa mer? Se ubuntu.com - där du också kan tanka ner installationsskivan, eller se Ubuntus svenska sida ubuntulinux.se

Är Windows ett virus

Ett virus är något som: - Försökar sig snabbt. - Använder datorns systemresurser, och sackar därigenom ner datorns kapacitet. - Då och då får din hårddisk att krascha. - Du får genom att skaffa värdefulla program, där viruset hakar på. - Då och då får användaren att tro att hans/hennes dator är för långsam så att ny hårdvara införskaffas Fram till nu så verkar det faktiskt som om Windows är ett virus, men det finns vissa olikheter: Virus kan köras på de flesta systemen, är universellt kompatibla och är välskrivna av sina upphovspersoner. Deras programkod är faktiskt snabb, kompact, effektiv och de har en benägenhet att bli mer och mer sofistikerade vid varje ny version. Så är det - Windows är inte ett virus.